แจ้งเปลี่ยนห้องสอบข้อเขียนสำหรับผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

#แจ้งเปลี่ยนห้องสอบข้อเขียน 
หอสมุดแห่ง มธ.ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน

มีกำหนดวันสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. #โดยเปลี่ยนห้องสอบข้อเขียนเป็น "ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์"

สามารถอ่านละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามประกาศที่แนบมานี้ https://goo.gl/B74Lyz