ประกาศการเปิดและปิดให้บริการห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ในวันซ้อมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

#ประกาศ ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ ได้แก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ และ ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) จะ 'เปิดให้บริการ' ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (วันซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559)

และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (วันซ้อมใหญ่ฯ) ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ทุกห้องสมุด 'ปิดให้บริการ'

ส่วนห้องสมุดสาขารังสิต ลำปาง และพัทยา 'เปิดให้บริการ' ตามปรกติในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560