1 พ.ย. 64 เปิดบริการพื้นที่ห้องสมุดสาขา 4 แห่ง 💛❤️

1 พ.ย. 64 เปิดบริการพื้นที่ห้องสมุดสาขา 4 แห่ง 💛❤️

*จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ 
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มธ. เท่านั้น

On Monday, 1 November 2021, four branches of The Thammasat University Library will reopen with the following seating limits: 💛❤️
 
📍 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 200 คน
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 08.30-16.00 น.
Pridi Banomyong Library: 200 readers

📍หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 350 คน
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00-16.00 น.
Puey Ungphakorn Library, Rangsit campus: 350 readers

📍 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี 50 คน
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 08.30-16.00 น.
Nongyao Chaiseri Library: 50 readers 

📍 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง 80 คน
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 08.30-16.30 น.
Boonchoo Treethong Library: 80 readers
 
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองตามจำนวนที่กำหนดแล้วแต่กรณีมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง

Readers must be fully vaccinated against COVID-19 with vaccines as approved by the Food and Drug Administration at least 14 days before visiting the library, except in urgent exceptional cases. 
 
โดยหอสมุดฯ มีมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
TU Library COVID-19 prevention measures:

1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่
Body temperature check before entering the library

2. จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ
Limited number of readers entering the library.

3. บุคลากรและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง
Readers and staff must wear masks at all times in the library and maintain a distance from others.

4. มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ
Alcohol-based hand gel is available throughout the library.

5. ทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
Touch points will be regularly cleansed with disinfectant.

6. มีจุดทิ้งหน้ากากอนามัย
A place for disposing of masks upon leaving the library is provided.

*Note: Readers should provide documentary evidence of full vaccination to library staff.

#เปิดพื้นที่ห้องสมุด
------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @tulibrary