1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป หอสมุดฯ ขอเปลี่ยนแปลงจุดบริการโน้ตบุ๊ก จากชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นห้องบริการสื่อการศึกษา (ห้องดูหนัง ชั้น 2) หอสมุดป๋วยฯ

#ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป หอสมุดฯ ขอเปลี่ยนแปลงจุดบริการโน้ตบุ๊ก จากชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นห้องบริการสื่อการศึกษา (ห้องดูหนัง ชั้น 2) หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการโน้ตบุ๊กได้ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ และ หอสมุดป๋วยฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.30 น. (ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดราชการ)