10 ม.ค. ห้องสมุดศ.สังเวียนฯ เปิดบริการเวลา 13.00 น.

ประกาศ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

❌ ปิดบริการ เวลา 08.00-13.00 น. เนื่องจากมีการขัดพื้นห้องสมุดฯ
✅ และ เวลา 13.00-20.00 น. ห้องสมุดเปิดให้บริการตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้