100 อันดับวารสารกฎหมาย ที่ถูกจัดอันดับว่ามีคุณภาพมากที่สุด

100 อันดับวารสารกฎหมาย ที่ถูกจัดอันดับว่ามีคุณภาพมากที่สุด และพบกับบทความที่มีการอ้างถึงมากที่สุด
ดูรายชื่อวารสารได้ที่ >> https://goo.gl/8dp7yt
เข้าใช้งาน Full Text >> https://goo.gl/bCwKeQ