11-12 ม.ค. หอสมุดปรีดีฯ ติดตั้งชั้นหนังสือ ณ U3

วันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
หอสมุดปรีดีฯ มีการติดตั้งชั้นหนังสือบริเวณชั้น U3
อาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวน

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย