13 ม.ค.ห้องสมุดประชาชน มธ.ศูนย์รังสิต เปิดบริการแล้ว

13 มกราคมนี้ เปิดให้บริการห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ชั้น 2 อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. โดยไม่เสียค่าบริการ

*สามารถใช้บริการหนังสือภายในห้องสมุดเท่านั้น