13 สิงหาคม เปิดตัวระบบ TU Digital Collections

13 สิงหาคม 2562 เตรียมพบกับคลังข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( TU Digital Collections)  แหล่งรวบรวมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิ  e-books วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ คำพิพากษาศาลฎีกา งานวิจัยของ สกว. ฯลฯ