14 มีนาคม 2561 หอสมุดแห่ง มธ.เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการความรู้ TULIP จากผู้แทนบริษัท FutureNuri, Inc.

14 มีนาคม 2561 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุด แห่ง มธ. คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ และบุคลากรหอสมุดฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการความรู้ TULIP จากผู้แทนบริษัท FutureNuri, Inc. (สาธารณรัฐเกาหลี) ณ ห้องเธียร์เตอร์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต