17 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ห้องสมุดสาขาเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการ ⏰ (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)

17 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ห้องสมุดสาขาเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการ ⏰

(ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)

 

#ท่าพระจันทร์

 

📌 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

✅ จ.-ศ. 09.00-20.00 น.

✅ ส.-อา. 09.00-19.00 น.

 

📌 ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)

✅ จ.-ศ. 09.00-20.00 น.

✅ ส. 09.00-19.00 น.

🚫 อา.ปิดบริการ

 

📌 ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)

✅ จ.-ศ.08.00-16.00 น.

🚫 ส.-อา. ปิดบริการ

 

📌 ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

✅ จ.-ศ.08.00-19.00 น.

✅ ส. 08.30-18.00 น.

🚫 อา. ปิดบริการ

 

📌 ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

✅ จ.-ศ. 09.00-16.00 น.

✅ ส.-อา. 08.30-18.00 น.

 

#รังสิต (เริ่ม 17 มีนาคม 2564)

📌 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

✅ จ.-ศ.09.00-19.00 น.

 

📌 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์)

✅จ.-ศ. 08.00-20.00 น.

✅ ส. 09.00-18.00 น.

🚫 อา. ปิดให้บริการ

 

📌 ศูนย์การเรียนรู้ฯ

✅ เปิดให้บริการทุกวัน

• ชั้น 2 เปิด 22 ชั่วโมง (ตั้งแต่ 9.00 น . จนถึง 7.00 น. ของวันถัดไป)

• ชั้น 3-4 เปิดให้บริการถึง 21.00 น.

 

📌 ห้องสมุดประชาชน

✅ จ.-ศ.​ 08.30-16.00 น.

✅ ส.-อา​ 09.00-17.00​ น.

 

#ลำปาง

📌 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

✅ จ.-ศ.08.30-16.30 น.

🚫 ส.-อา. ปิดบริการ

 

🙋🙋‍♀️🙋🏻‍♂️ ผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าห้องสมุดได้ : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ. บุคคลภายนอกประเภทศิษย์เก่า สมาชิกรายปี สมาชิกสมทบ นักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ

 

📍 ยกเว้น

• ศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ให้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ.เข้าใช้บริการเท่านั้น

 

*หมายเหตุ : ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ปิดบริการ 8 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 เนื่องจากปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ

-------

 

New Service Hours for Thammasat University Library branches, starting 17 March 2021: ⏰

 

(Information announced on Tuesday, 16 March 2021)

 

#ThaPhraChan

 

📌 Pridi Banomyong Library

✅ Mon-Fri 9am-8pm

✅ Sat-Sun 9am-7pm

 

📌 Sanya Dharmasakti Library (Faculty of Law)

✅ Mon-Fri 9am-8pm

✅ Sat 9am-7pm

🚫 Sun closed

 

📌 Prof. Direk Jayanama Library (Faculty of Political Science).

✅ Mon-Fri 8am-4pm

🚫 Sat-Sun closed

 

📌 Prof. Sangvian Indaravichai Library (Faculty of Commerce and Accountancy)

✅ Mon-Fri 8am-7pm

✅ Sat 8:30am-6pm

✅ Sun closed

 

📌 Puey Ungphakorn Library (Faculty of Economics)

✅ Mon-Fri 9am-4pm

🚫 Sat-Sun closed

 

📌 Faculty of Journalism and Mass Communication Library

✅ Mon-Fri 9am-4pm

✅ Sat-Sun. 8:30am-6pm

 

#Rangsit campus, starting Wednesday, 3 March 2021:

📌 Puey Ungphakorn Library

✅ Mon-Sun 9am-7pm

 

📌 Nongyao Chaiseri Library (Faculty of Allied Health Sciences)

✅ Mon-Fri 8am-8pm

✅ Sat 9am-6pm

🚫 Sun closed

 

📌 Learning Center

 

✅ Open daily

• 2nd floor are open 22 hours. (from 9am to 7am the following day)

3th-4th floors open until 9pm.

 

📌 Public Library

✅ Mon-Fri 8:30am - 4pm

✅ Sat-Sun 9am-5pm

 

#Lampang campus

📌 Boonchoo Treethong Library

✅ Mon-Fri 8:30am-4:30pm

🚫 Sat-Sun closed

 

🙋🙋‍♀️🙋🏻‍♂️ TU students, instructors, staff, third parties, alumni, annual members, associate members, and students and staff from cooperating universities may all access the branch libraries.

 

📍 except:

• The Learning Center which only admit TU students, instructors, and staff exclusively.

 

*Puey Ungphakorn Library (Faculty of Economics) closed March,8 - April, 30 2021 becuase

improve the area.

 

====================================

Facebook: Thammasat University Library

Website: www.library.tu.ac.th

Line@: @pridilibrary