18 เม.ย. หอสมุดป๋วยฯ และห้องสมุดนงเยาว์ฯ ศูนย์รังสิต เปิดบริการ 14.00 น.

ประกาศ

พรุ่งนี้ (18 เมษายน 2561) หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี มธ.ศูนย์รังสิต 'เปิดให้บริการ' ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ของบุคลากรหอสมุดฯ