18 สิงหาคม 2560 หอสมุดแห่ง มธ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Corrective and Preventive Action Tools and Techniques

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หอสมุดแห่ง มธ.ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Corrective and Preventive Action Tools and Techniques ให้แก่บุคลากรหอสมุดฯ ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดีฯ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมี อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

สำหรับเนื้อหาที่อบรมนั้นเกี่ยวข้องกับเครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคนั้นมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด