18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว หอสมุดแห่ง มธ.จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการและแผนปฏิบัติงาน ก่อนรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว หอสมุดแห่ง มธ.จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการและแผนปฏิบัติงาน ก่อนรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์