19 ก.ย.ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ชั่วคราว

ประกาศ วันนี้ (19 ก.ย.) เวลา 24.00 - วันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 1.00 น. จะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหอสมุดฯ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย