19 ธันวาคมนี้ หอสมุดแห่ง มธ. เปิดทดลองใช้เครื่องวัดความพึงพอใจ "Happy or Not"

19 ธันวาคมนี้ หอสมุดแห่ง มธ. เปิดทดลองใช้เครื่องวัดความพึงพอใจ "Happy or Not" นำร่อง ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะ