21 และ 22 ก.ค. ปรับปรุงระบบ WorldCat& WorldShare ILL ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

#ประกาศ
เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบของ OCLC ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง เวลา 15:00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 22  กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง เวลา 17:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

ทำให้ในวันและช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดได้ ดังนี้
1. ระบบสืบค้น WorldCat 
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้