25 ต.ค. หอสมุดฯ ปิดปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดัชนีวารสาร

ประกาศ

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป หอสมุดแห่ง มธ.จะปิดปรับปรุงฐานข้อมูลดัชนีวารสาร (https://index.library.tu.ac.th)

ดังนั้นผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการฐานข้อมูลดังกล่าวของหอสมุดฯ ได้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

ในระหว่างนี้สามารถใช้บริการ https://tci-thaijo.org

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้