27 ก.พ.61 ห้องสมุดบุญชูฯ มธ.ศูนย์ลำปาง ปิดบริการ

เนื่องด้วย ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร จะทำการติดตั้งและเปลี่ยน เมนระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของพนักงาน ทางการไฟฟ้าฯ จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ภายใน มธ.ศูนย์ลำปางด้วย ซึ่งทำให้ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ไม่สามารถเปิดให้บริการได้

ดังนั้น ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง จึงจำเป็นต้องปิดบริการในวันที่ 27 ก.พ.2561 เป็นเวลา 1 วัน

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ