27 มิ.ย.ระบบเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอก (EZProxy) ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ระบบเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย (EZProxy) จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากปรับปรุงระบบ  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้