29-30 ก.ย. OCLC ปรับปรุงระบบชั่วคราว

ประกาศ เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบของ OCLC ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึงเวลา 17:00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง เวลา 17:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

ทำให้ในวันและช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดฯ ได้ ดังนี้
1. ระบบสืบค้น WorldCat 
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้