3 บริการใหม่ต้อนรับเปิดเทอมมาแล้ว ว้าวยิ่งกว่าที่เคย

3 บริการใหม่ต้อนรับเปิดเทอมมาแล้ว ว้าวยิ่งกว่าที่เคย 😮😮

✅ Full Text Finder Service บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✅ TU Digital Collections คลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุด มธ. มากกว่า 93,000 รายการ ประกอบด้วย หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือหายาก ข้อสอบเก่า หนังสือคำพิพากษา หนังสือเสียง เอกสารส่วนบุคคล และหนังสืองานศพ

✅ บริการ QR Code Payment เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการหอสมุดฯ ด้วยการชำระค่าปรับและค่าบริการผ่าน QR Code