3 ก.พ. OCLC จะปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

OCLC จะปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 11.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
.

ทำให้ในวันและช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดได้ ดังนี้
1. ระบบสืบค้น WorldCat
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้