3 วิธีง่ายๆ ลงทะเบียนอบรมในหัวข้อต่างๆ กับหอสมุดฯ 

อยากใช้งานบริการของห้องสมุดให้คล่อง เราขอเชิญมาลงทะเบียนอบรมในหัวข้อต่างๆ กับหอสมุดฯ 
.
โดยสามารถดูตารางลงทะเบียนอบรมในแต่ละเดือนได้ รวมถึงมีคู่มือประกอบการอบรมให้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี มีวิธีเพียง 3 ขั้นตอน

1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หอสมุดฯ (library.tu.ac.th) 
2. เลือกเมนู "บริการ/Services" 
3. เลือก "บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ/Workshops & Trainnings Service"

#เตรียมตัวไว้ได้ใช้แน่นอน