30 ก.ย. ห้องสมุด ศ.ดิเรก ปิดบริการ 12.00 น.

เนื่องด้วยคณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ มีการขัดพื้นบริเวณชั้น 5 ด้านหน้าห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม ทำให้ไม่สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 

ห้องสมุดศ.ดิเรก จึงมีจำเป็นต้องปิดให้บริการในเวลา 12.00 น.  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย