4 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง

ไม่อยากเสียเวลาเดินทางมาห้องสมุด ก็สามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) เองได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1. เข้าสู่เว็บการสืบค้น http://koha.library.tu.ac.th/
2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับการเข้าเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. (reg.tu.ac.th)
3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบรายละเอียดหนังสือที่ยืมออกทั้งหมด
4. คลิกเครื่องหมาย ✔ ในช่อง 🔲 สำหรับหนังสือที่ต้องการ Renew หรือหากต้องการ Renew ทั้งหมดให้เลือก Renew all
.
หมายเหตุ : ยืมหนังสือต่อไม่ได้ มี 2 กรณีคือ 1. ค่าปรับค้างชำระเกิน 3,000 บาท 2. มีผู้ใช้บริการท่านอื่นจองหนังสือเล่มนี้เอาไว