5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.00-23.30 น.หอสมุดแห่ง มธ.จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ของห้องสมุด

ประกาศ

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 23.00-23.30 น.หอสมุดแห่ง มธ.จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ของห้องสมุด ดังนั้นผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของหอสมุดฯ ได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้