6 หัวข้ออบรมประจำเดือนธันวาคม ส่งท้ายปี 2562

ถึงอย่างอื่นจะล่ม แต่ตารางอบรมของเรายังมีเหมือนเดิม ไม่ล่มง่ายๆ กับ '6 หัวข้ออบรมเดือนธันวาคม 2562'

🎄 แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น
🎄 การบริหารจัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote
🎄 การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
🎄 แนะนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis
🎄 Workshop การจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์
🎄 แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo และ Testing & Education Reference Center
.
สนใจอบรมเรื่องไหนคลิกลงทะเบียนเลยจ้า อบรมฟรีเหมือนเดิม >> https://bit.ly/2NrK2ve