6 มิ.ย. ระบบเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย (EZProxy) ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ประกาศ ...วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ระบบเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย (EZProxy) จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากปรับปรุงระบบ 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้