7 มี.ค. ห้องมัลติมีเดีย หอสมุดปรีดีฯ ปิดบริการ 1 วัน

ประกาศ

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ห้องมัลติมีเดีย หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 'ปิดให้บริการ' เนื่องจากตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มความพร้อมในการให้บริการ  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย