8 มกราฯ เตรียมพบ Book Delivery เวอร์ชั่นใหม่

8 มกราคมนี้ เตรียมพบกับบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery) รูปแบบใหม่ที่ใช้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยสามารถ Log In เช้าใช้ระบบด้วย Username เดียวกันกับการตรวจสอบสถานะหนังสือ หรือ Renew หนังสือ