แค่คุณขอมาเราก็จัดให้ You learn We care ห้องสมุดจัดให้: บริการช่วยหาหนังสือผ่าน Line @ ของห้องสมุดสาขา

เรียก "พี่" ก็ได้
เรียก "อ้าย" ก็ดี
อย่าเรียก "ป้า" เลยจ้า
.
แค่คุณขอมาเราก็จัดให้
You learn We care ห้องสมุดจัดให้: บริการช่วยหาหนังสือผ่าน Line @ ของห้องสมุดสาขา
.
เพียงแค่ทักมาบอกเราว่าต้องการหนังสือใหม่เล่มไหนในห้องสมุด เราจะไปหยิบให้ รอคุณมารับที่ห้องสมุด

#ศูนย์รังสิต
✅ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ >> (@pueylibrary)
✅ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์) >> (@nongyaolib)

#ศูนย์ท่าพระจันทร์
✅ ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) >> @tulaw_library
✅ ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) >> @tupoldirek
✅ ห้องสมุดสังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) >> @tupanit

#ศูนย์ลำปาง
✅ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง >> @tuboonchoolib
.
หมายเหตุ :
1. ต้องเป็นหนังสือที่มีสถานะ Available และมี Current location อยู่ที่ห้องสมุดสาขาที่ส่ง Line@ เพื่อขอรับบริการเท่านั้น

2. ผู้ใช้สามารถขอและรับเล่มภายในวันเดียวกัน

3. หากต้องการหนังสือที่ศูนย์รังสิตหรือศูนย์ลำปาง ต้องส่งคำขอผ่านบริการ Book Delivery

#YouLearnWeCare

---------------
Facebook: Thammasat Universtity Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary