แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Hassel Free Healthy Team สุขภาพดี งานสำเร็จ"

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 หอสมุดแห่ง มธ.จัดโครงการสานสัมพันธ์หอสมุดฯ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Hassle free healty team สุขภาพดี งานสำเร็จ" ณ ห้องเธียร์เตอร์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต ซึ่ง ผศ.นพ.ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติเพื่อการพัฒนาทุน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวหอสมุดฯ