แสดงความยินดี 36 ปี สทส.

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุด มธ. และคุณกนกวรรณ บัวงาม หัวหน้างานสื่อสารองค์กรฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครบรอบ 36 ปี ณ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.ศูนย์รังสิต