แสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559

หอสมุด มธ.ขอแสดงความยินดีกับคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รอง ผอ.สายบริหารฯ หอสมุด มธ. ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคลากรประเภทข้าราชการ ผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ประจำปี 2559 รวมถึงขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นทุกท่าน

โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. ได้ให้เกียรติมอบโล่แก่บุคลากรดีเด่นทุกท่าน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มธ.ท่าพระจันทร์