แสดงความยินดีผอ.สำนักหอสมุด มก.คนใหม่

วันนี้ (28 ก.ย.) ผศ.เอกรินทร์ ผู้อำนวยการหอสมุดฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณวนิดา ศรีทองคำ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์