บริการ Reading Lists ตัวช่วยค้นหาหนังสืออ่านประกอบรายวิชา

รู้อะไรก็ไม่เท่ารู้งี้...อ่านหนังสือสอบไม่ทันเรามีตัวช่วย กับบริการ Reading Lists รวบรวมรายหนังสือประกอบวิชาต่างๆ เอาไว้ให้อ่านเพิ่มเติมก่อนสอบ
.
วิธีใช้งาน
1. เข้าเว็บ koha.library.tu.ac.th จากนั้นไปที่ "List"
2. เลือกเมนู "หนังสืออ่านประกอบรายวิชา (Reading Lists)"
3. ค้นหารายวิชาจากรหัสวิชา/ อาจารย์ผู้สอน / ชื่อคณะ
4. คลิกชื่อหนังสือ เพื่อดูรายละเอียดห้องสมุดที่มีตัวเล่มให้บริการ