บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด (TU-PULINET, TU-THAIPUL และ WorldShare ILL ในประเทศ) งดบริการตัวเล่ม ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2564


ประกาศ

บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด (TU-PULINET, TU-THAIPUL และ WorldShare ILL ในประเทศ) งดบริการตัวเล่ม ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2564 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และจะเปิดรับคำขออีกครั้ง วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้