บุคลากร หอสมุดฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อสำหรับใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. บุคลากร หอสมุดฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อสำหรับใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มธ. ท่าพระจันทร์