บุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

วันที่ 27 กันยายน 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ และคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ พร้อมด้วยบุคลาหอสมุดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี โดยมี ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี ทำพิธีเปิดห้องสมุด และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาชิงรางวัล การใช้ฐานข้อมูล Springer E-Book และ OVID ณ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี อาคารปิยชาติ ชั้น 7 มธ.ศูนย์รังสิต