บุคลากรหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมจัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วยฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 บุคลากรหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมจัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วยฯ ซึ่งเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลังจากวานนี้ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง