ช่วงงานกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ

ประกาศ

ในช่วงงานกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยนักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนเข้าหอสมุดฯ ทุกครั้ง