#ชวนอ่าน ไทยๆ ในโลกล้วนอนิจจัง โดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ’

25 ความเรียงชวนตั้งคำถามถึงสารพัดสิ่งไทยๆ ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ โบราณคดี และอื่นๆ แบบแก่นๆ อย่างถึงแก่น
"พริกไทยเป็นพริกของไทยหรือไม่ แม่นากเป็นคนไทยจริงหรือเปล่า สวดมนต์ข้ามปีเป็นวิถีพุทธแน่หรือ แล้วทำไมเด็กไทยต้องไว้ผมหัวเกรียน ‘ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ’ นักวิชาการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจัดการย่อยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ นำมาย่อยและตั้งคำถามถึงความเป็นไทย ว่าจริงๆ แล้ว ‘ไทยๆ ในโลกล้วนอนิจจัง’ จริงมั้ย"
ยืมหนังสือได้ที่ >>https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl