จนท.จาก Kansai University จากญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชม หอสมุดปรีดีฯ

วันที่ 13 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย Kansai University จากประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชม หอสมุดปรีดี พนมยงค์ โดยคุณ Benjamin Ivry คุณพิมพ์พาขวัญ และคุณชนินร์พร เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้