ดีเดย์หอสมุดปรีดีฯ ท่าพระจันทร์ เปิดให้นำขนมมาทานให้ห้องสมุดได้

ประกาศ !!!

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ใช้บริการสามารถนำขนมขบเคี้ยวที่เป็นของแห้ง และไม่มีกลิ่นเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ได้

***เฉพาะชั้น U1 และ ห้อง Discussion Room ชั้น U2 เท่านั้น*** 

นอกจากนี้สามารถนำเครื่องดื่มเข้ามาได้ แต่!!!! ภาชนะที่นำเข้ามาจะต้องมีฝาปิดมิดชิด เพื่อการดูแลรักษาความสะอาด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเพื่อช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย