ดูงานนวัตกรรมบริการของหอสมุดแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนวัตกรรมบริการต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย (Perpustakaan Negara Malaysia)