ด่วน! หอสมุด มธ. รับสมัครรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

ด่วน! หอสมุด มธ. รับสมัครรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

✍️ คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

-มีผลการทดสอบ SMART for work (#สามารถสมัครสอบได้ที่http://smart.bus.tu.ac.th/) หรือ ผลสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

- มีผลการสอบวัดระดับภาษา TU-GET (#สามารถสมัครสอบได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th) หรือ TOEIC หรือ TU-STEP ประกอบการสัมภาษณ์

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

✍️✍️ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -14 กันยายน 2560 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.

✍️✍️✍️ รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://goo.gl/c3oHF3