เชิญเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล Westlaw [บรรยายเป็นภาษาไทย] 

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Westlaw [บรรยายเป็นภาษาไทย] 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น. ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์ รับจำนวนจำกัด 40 คน

ลงทะเบียนเข้าอบรม: http://tinyurl.com/westlaw-20170720

รายละเอียด : Westlaw เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของอเมริกาประกอบด้วย Cases, Statutes and regulations, Secondary sources, Practice areas, Briefs, Trial court documents, Public records, Expert materials
และ News