เชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

 

หอสมุด มธ. เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา การวิจัยที่เหมาะสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย

>>ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2560 ที่http://academic.eb.com/