เชิญส่งผลงานประกวดภาพถ่าย Library in my mind ครั้งที่ 2

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายห้องสมุดเข้าประกวดในหัวข้อ Library in my mind ครั้งที่ 2 เพื่อชิงรางวัลทั้งหมด 14 รางวัล มูลค่ารวม 42,000 บาท เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.-30 พ.ย.61 นี้ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร. 02-613-3506

เงื่อนไขสำคัญ

1. ไม่จำกัดประเภทของผู้ส่งผลงาน

2. เป็นภาพที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน 

3. ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด

4. ผู้ส่งผลงานสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียว

สามารถดาว์นโหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดได้ตามเอกสารแนบ